Artikler

Artikel: Protreptik og Kunstterapi – samtale med selvet

Ole Fogh Kirkeby skriver i bogen “det nye lederskab”: Lederen kan først virkelig være leder, når han forstår sig på at være menneske (Kirkeby 2016). Det betyder, at jeg som leder må forstå mig på mennesker og først og fremmest må forstå mig selv.

Når protreptik og kunstterapi inddrages som metoder, bliver det så muligt at øge denne for-ståelse og at tage en samtale med selvet?

Læs artiklen: Artikel. Protreptik og Kunstterapi er samtaler med selvet     

 

 

 

 

Artikel: Mødet i terapirummet

Min ambition som kunstterapeut og som dialogholder i de samtaler og terapier jeg afholder, er at den anden/klienten får mulighed for at flytte sig fra det ene syn på sig selv til et andet.

Jeg vil i artiklen komme ind på redskaber og refleksioner, der kan hjælpe med at bevarer en “friskhed” i terapien, og hvor man som terapeut har modet til at stole på sin intuition og personlige styrker,- har en god kontakt indad til sit eget følelsesliv og samtidig kan agere i de psykoterapeutiske metoder og rammer. Som terapeut kan man sige at:

Jeg er en blind vejviser – men jeg kender landskabet

Læs artiklen: Artikel 2. Mødet i terapirummet     

 

 

Artikel: Årets MUS samtaler

– eller når MUS samtalen giver begge parter ny forståelse af sig selv.

Autopiloten slås fra og der skal tænkes kreativt og MUS samtalerne skal gå et spadestik dybere. Det skal være en samtale, hvor man kan komme til udtryk med sine personlige indre værdier, hvor man kan blive klogere på sig selv og på hvad der, støtter en i sit ar-bejde og hvad der gør det modsatte. Jeg ønsker en samtale, hvor medarbejderen kan op-nå nye erkendelser får sit virke og indsats og måske også for sig selv. Det skal være på en nænsom måde og det skal have afsæt i, hvad der er værdifuldt for den enkelte og samti-dig skal det have fokus på kerneopgaven.

Læs artiklen: Artikel 3. Årets MUS samtaler 

 

 

 

Artikel: Kunstterapi som personlig lederudvikling

Ole Fogh Kirkeby skriver i bogen, det nye lederskab: “Lederen kan først virkelig være leder, når han forstår sig på at være menneske”.[1] Med dette citat vil jeg indlede denne artikel om at benytte kunstterapi som metode til personlig lederudvikling.

Forståelse for psykologi og filosofi kan være med til, at vi bliver mere bevidste om de ubevidste sider i os selv. I den forbindelse er jeg inspireret af Daniel Coleman m.fl. Følelsesmæssig intelligens i lederskab[2], samt en neuroaffektiv tilgang og med afsæt i, at gøre det usynlige synligt,- benyttes kunstterapeutiske metoder.

Læs artiklen: Artikel 4. Kunstterapi som personlig lederudvikling